Rehabilitering Vest AS

Rehabilitering Vest eies av Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HSR) som er private ideelle selskaper som utfører helsetjenester på vegne av det offentlige.

Les mer...

Heldagsseminar om rehabilitering 21. september

leger i samtale 2
Sett av dagen og få relevant oppdatert kunnskap på rehabiliteringsforløp  sett i...
Les mer...

Resultat av forskning

Rehab forskning 4
Onsdag 8 mars var Edith K. Sørskår, Siv H. Østebøvik og Katrine K. Bua tilbake p...
Les mer...

Overlege - fast stilling

leger i samtale 2
Vi søker legespesialist til vår rehabiliteringsinstitusjon på Vestlandet. Aktuel...
Les mer...

Smertekunnskap gir bedre smertemestring

Fysioterapeuter med smertekurs2_900pxl
Denne våren har Rehabilitering Vest fokusert på kompetanse i kognitiv rehabilite...
Les mer...

Et dyktig tverrfalig team

Rehab-reklame_lav
Rehabilitering Vests dyktige team består av mange ulike yrkesgrupper. Du treffer...
Les mer...

Heldagsparkering for kr 30,-

Langtidsparkering - kartutsnitt
Haugesund Parkering tilbyr nå besøkende til Haugesund heldagsparkering for 30,-....
Les mer...