Mobile Versjon

Rehabilitering Vest AS

Rehabilitering Vest AS er et datterselskap av Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS, som igjen eies av Haugesund Sanitetsforening. Vi er lokalisert i samme bygg som Revmatismesykehuset.

Vi tilbyr døgnrehabilitering for personer med sykdom, skade, eller operasjoner i muskel-skjelettsystemet etter avtale med Helse Vest. Vi har 20 rehabiliteringsplasser i nyoppussede lokaler.

Rehabilitering VestAS  har en sentrumsnær beliggenhet, samtidig som vi har kort avstand til byens friluftsområder og turløyper.

basseng_representant
Aktivitetene foregår i sykehusets treningslokaler og varmtvannsbasseng, og i turområdene rundt byen.

Årsrapport for Rehabilitering Vest AS

Nå er årsrapporten for 2012 klar! Last ned her.