Rehabilitering Vest AS

Rehabilitering Vest eies av Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HSR) som er private ideelle selskaper som utfører helsetjenester på vegne av det offentlige.

Les mer...

Har tverrfaglige team effekt?

1602 Hustoft Merethe
Forsking er viktig og Rehabilitering Vest bidrar med innsamling av data til fler...
Les mer...

Dagrehabilitering i Haugesund

fysiotrening
Vi har dagbaserte rehabiliteringsopphold for mennesker med sykdom i muskel og sk...
Les mer...

Digital rehabilitering gir resultater

Haugesund 190315 Rehabilitering Vest prøver ut nettbrett og smarttelefoner som verktøy i rehabiliteringen av pasienter Fv.:     Fysioterapeut Linda Kaukonen, Fysioterapeut Edith Kalland Sørskår Lege Aneta Tomkokowicz, og Enhetsleder Karin A. Lande
Rehabilitering Vest har gjennomført et pilotprosjekt med bruk av digitale verktø...
Les mer...

Vi søker sykepleier- og hjelpepleiervikarer

Vil du være med
Vi søker nå sykepleier- og hjelpepleier vikar gjerne med interesse for rehabilit...
Les mer...

Velkommen til Fastelavn!

1502 HSF-styret_1140x300
Haugesund Sanitetsforening ønsker ansatte, pasienter, deltakere og besøkende vel...
Les mer...

12 interessante og historiske år ved HSR

JBM_300
Jeg har i dag sagt opp min stilling som adm. dir. ved Haugesund Sanitetsforening...
Les mer...