Rehabilitering Vest AS

Rehabilitering Vest eies av Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HSR) som er private ideelle selskaper som utfører helsetjenester på vegne av det offentlige.

Les mer...

Kompetansebygging i smerte- og stressmestring

1604 Stubhaug Bjarte_900pxl
For mange pasienter med muskel og skjelett plager er smerter stor del av hverdag...
Les mer...

Årsrapportene for 2015 er her

Kollage1
Årsrapportene for 2015 er ferdige og finnes både digitalt og trykket.
Les mer...

Har tverrfaglige team effekt?

1602 Hustoft Merethe
Forsking er viktig og Rehabilitering Vest bidrar med innsamling av data til fler...
Les mer...

Dagrehabilitering i Haugesund

fysiotrening
Vi har dagbaserte rehabiliteringsopphold for mennesker med sykdom i muskel og sk...
Les mer...

Digital rehabilitering gir resultater

Haugesund 190315 Rehabilitering Vest prøver ut nettbrett og smarttelefoner som verktøy i rehabiliteringen av pasienter Fv.:     Fysioterapeut Linda Kaukonen, Fysioterapeut Edith Kalland Sørskår Lege Aneta Tomkokowicz, og Enhetsleder Karin A. Lande
Rehabilitering Vest har gjennomført et pilotprosjekt med bruk av digitale verktø...
Les mer...

Forsterker og utvider rehabiliteringsprogrammene

Svømmer2_300pxl
1. januar 2015 utvider vi vårt tilbud med flere plasser og programmer for nye pa...
Les mer...