Rehabilitering Vest AS

Rehabilitering Vest eies av Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HSR) som er private ideelle selskaper som utfører helsetjenester på vegne av det offentlige.

Les mer...

Et lokalt og kortreist alternativ

1701 Oppstartsmøte om kompetansesenter
Rehabilitering Vest sitt samfunnsoppdrag er å levere spesialiserte rehabiliterin...
Les mer...

Et dyktig tverrfalig team

Rehab-reklame_lav
Rehabilitering Vests dyktige team består av mange ulike yrkesgrupper. Du treffer...
Les mer...

Smertekunnskap gir bedre smertemestring

Fysioterapeuter med smertekurs2_900pxl
Denne våren har Rehabilitering Vest fokusert på kompetanse i kognitiv rehabilite...
Les mer...

Heldagsparkering for kr 30,-

Langtidsparkering - kartutsnitt
Haugesund Parkering tilbyr nå besøkende til Haugesund heldagsparkering for 30,-....
Les mer...

“Din mat er din medisin” sa Hippokrates

Friske grønnsaker
Hippokrates ble kalt legekunstens far, og regnes som en av de viktigste personen...
Les mer...