Rehabilitering Vest AS

Rehabilitering Vest eies av Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HSR) som er private ideelle selskaper som utfører helsetjenester på vegne av det offentlige.

Les mer...

Hva medfører skrøpelighet, dekondisjonering og funksjonsfall?

Fysiotrening_900pxl

#seminarprogram

Tema for høstens første seminar, 21. september, i regi av Rehabilitering Vest er...
Les mer...

Vi søker fysioterapeut/spesialfysioterapeut

Fysiotrening2_900pxl
Vi har ledig full stilling som fysioterapeut/spesialfysioterapeut
Les mer...

Ny lege og ny klinisk ernæringsfysiolog på plass

Einarsen og Sætre

#nyttomnavn

Rehabilitering Vest har fått inn 2 langsiktige vikarer, en lege og en klinisk er...
Les mer...

Heldagsseminar om rehabilitering 21. september

leger i samtale 2
Sett av dagen og få relevant oppdatert kunnskap på rehabiliteringsforløp  sett i...
Les mer...

Stabil drift og flere pasienter behandlet

Nådland Kari2_1611_900pxl

#Resultat2016

2016-resultatene for HSR og Rehabilitering Vest viser stabil drift og inntjening...
Les mer...

Smertekunnskap gir bedre smertemestring

Fysioterapeuter med smertekurs2_900pxl
Denne våren har Rehabilitering Vest fokusert på kompetanse i kognitiv rehabilite...
Les mer...