Om tilbudet

Vi har avtale med Helse Vest RHF og tilbyr rehabiliteringstjenester  til følgende diagnosegrupper:

  • Amputasjoner underekstremiteter
  • Revmatologiske sykdommer
  • Langvarig muskel og bløtdelssmerte
  • Brudd, ortopedi og slitasjetilstander i skjelett
Les mer...

Effekt av rehabilitering ved Rehabilitering Vest

Graf til forside2
Autonomi og tilhørighet, samt det å benytte seg av og utvikle sin kompetanse er ...
Les mer...

Pårørende til en med kroniske smerter?

turdamer3
Vårt nye pårørendekurs gir deg kunnskap og råd om hvordan du kan bidra i hverdag...
Les mer...

Margits erfaringer med døgnrehabilitering

Haugland Margit1
I denne filmen møter du Margit Haugland som har vært deltager ved Rehabilitering...
Les mer...

Masteroppgave solgt til Harward University

Bordvik Daniel_1100x400
Daniel H. Bordvik, spesialfysioterapeut ved Rehabilitering Vest, har i sin maste...
Les mer...

Et dyktig tverrfaglig team

Rehab-reklame_lav
Rehabilitering Vests dyktige team består av mange ulike yrkesgrupper. Du treffer...
Les mer...

Lokal og kortreist kompetanse i rehabilitering

1701 Oppstartsmøte om kompetansesenter
Rehabilitering Vest har et dyktig team med høyt kompetansenivå innen rehabiliter...
Les mer...