- De første månedene hadde vi bare arbeidsnavnet ‘Rehab’ fordi vi ikke hadde tid til å finne navn, ler daværende leder Dagfinn Berge Dahle, før han legger til:
 
-Vi fant raskt ut at vi måtte gjøre et bevisst navnevalg: Det var vesentlig for oss å finne et navn som ikke knyttet oss til et fysisk sted eller en bestemt gruppe. Det skulle være tydelig hva vi drev med – Rehabilitering, og knytte oss opp til hvor vi hører hjemme -i vest.. Og da gav det seg selv ganske fort: Rehabilitering Vest.

Prominente besøk

Rehabilitering Vest og morselskapet HSR har jo alltid hatt en del gode kontakter, så vi fikk daværende administrerende direktør i Helse Vest Herlof Nilsen og hans styreleder Oddvar Nilsen til å komme på åpningen og avduke navnet. Det var selvfølgelig stort at de to sjefene fra Helse Vest var de som avduket Rehabilitering Vest.
 
Karin Lande minnes også et annet besøk: - Vi hadde besøk av Bent Høie rett før han ble Helseminister. På kort varsel fikk jeg beskjed om å presentere Rehabilitering Vest på 5minutter for ham. Måtte bare snu meg rundt, ta 2 minutter for meg selv, drikke et glass vann. Klarne halsen – og så tok jeg det jeg mente var viktigst. Heldigvis fikk jeg mye positiv tilbakemelding på å være konkret og konsis uten powerpoint og staffasje!

Krevende oppstart

Starten var krevende. Rehabilitering Vest var lite kjent. Mange av deltagerne hadde ønsket seg andre steder, og var ikke helt fornøyde med oppholdet. En del gikk på de fysiske fasilitetene som da var i det gamle Revmatismesykehuset, og noe gikk på at det var en oppstarts- og innkjøringsfase hvor planlegging og erfaring nok ikke var helt på plass.
 
Så var det også et tilleggsmoment at man som ny rehabiliteringsinstitusjon i et nytt behandlingstilbud, kommer i en kryssild mellom kommunene, Helse Fonna og Helse Vest som nok hadde en litt ulike forståelse av hvilket behandlingsnivå en skulle levere på.

Gode resultater av systematisk jobbing

Leder i 2012-2018, Karin A Lande, forteller at det ble brukt mye tid på å bygge tillit ved å reise rundt, legge igjen brosjyrer på alle legekontor og ulike andre kontakter. Det ble brukt tid på å holde foredrag og innledninger i ulike pasient- og interesseforeninger for å informere. Det gav en jevn vekst i søkertallene, og allerede i 2014 hadde selskapet bygget så mye tillit at det var flere som søkte seg til Rehabilitering Vest enn det man hadde plasser til.
 
Tidligere ledere er samstemte i at det å være tilstede på en del felles arenaer med alle kommunene har vært viktig. En ser nødvendigvis ikke umiddelbar effekt, men det å få pratet med folk, gjøre ulike aktører i kommunene kjent med virksomheten om hva man tilbyr er avgjørende.

Bygger egen profil

Det har ikke vært uten utfordringer å ha fysisk plassering i Revmatismesykehuset. Hele regionene forbinder bygget med sykehusdriften. Derfor er det viktig å tydeliggjøre Rehabilitering Vest som en selvstendig institusjon. Her jobbes det både faglig og profilmessig. 
 
I dag har Rehabilitering Vest bygget opp en profil basert på sin historiske tilknytning til Sanitetskvinnene, men i en uavhengig og moderne utforming som i bilder og utrykk viser slagordet

Aktiv – Deltagelse – Mestring.

- Dette er et løpende arbeid. Vi må hele tiden jobbe både gjennom fagmiljøer, sosiale medier og nettverk for å bedre kunnskapen om hvem vi er og hva vi gjør, sier dagens leder Tor Helge Grønflaten.