Styrevervet gir ham mulighet til å spille inn våre tanker og også øke fokuset på arbeidet mot Helse Vest. Det har tidligere hovedsakelig vært medlemmer i Helse Sør-Øst, og hovedfokus har blitt her.

- Vi er flere ideelle rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Vest, og vi ser utfordringer i som ved god samhandling kan bidra til bede rehabiliteringstilbud i vår helseregion, sier Tor Helge og viser blant annet til håndteringen av pandemi og anbud som har skapt ekstra utfordringer i Hesle Vest. 

Virke Rehabilitering er en del av Virke Ideell og Frivillig, og består av 15 rehabiliteringsinstitusjoner. Medlemmene kommer fra 3 av 4 helseregioner, og alle skal i utgangspunktet være ideelle eller familieeide. Medlemmer i Virke Rehabilitering får støtte og bistand fra forskjellige rådgivende instanser samt at lederne fra de forskjellige institusjonene møtes 2-3 ganger i løpet av året for diskusjon og faglig relevant påfyll. 

Virke Rehabilitering arbeider mye interessepolitisk og hovedmålet for 2023  er «Økt satsning på rehabilitering i samfunnet, og løfte TSR sin rolle og posisjon som del av rehabiliteringstilbudet og rehabiliteringsforløpet». Arbeidet er særdeles viktig for Rehabilitering Vest, særlig med tanke på anbud og kommende avtaler.

Les mer om Virke Ideell og Frivillig her