For å delta på den digitale rehabiliteringen trenger du:

  • Datamaskin, nettbrett, Ipad eller lignende, med bredbånd
  • Treningsstrikk (får av oss)
  • God gulvplass
  • Kjøkkenstol 
  • Gjerne en treningsmatte

Om gjennomføringen

All oppfølging foregår via join.nhn.no. Du finner instruksjonsvideo for å logge på nederst i dette avsnittet.

Det er viktig at alle logger på minst 5 minutter før undervisning eller trening. Møterommet vil være åpent 10-15 min før aktiviteten starter.

Når klokkeslettet for oppstart av undervisning, trening og lignende er forbi, vil en ikke bli sluppet inn i det virtuelle møterommet. 

For aktivitetene undervisning, avspenning og salgymnastikk foregår disse i konferanserommet med nummer oppgitt i brevet du fikk på slutten av ditt fysiske opphold.

1-til-1 samtale veiledere

For «en til en» samtaler, vil du få oppgitt adresse før samtalen.

For å booke fysioterapeut til egentrening send en SMS med egentrening og ditt navn til tel 940 03 372. Dette må gjøres senest  30 minutter før egentreningen starter på timeplanen. 

Du vil få tidspunkt for når du får tid med fysioterapeut samt adresse/nummer for samtalen.
 

Om du blir syk/uvel hjemme

Hvis du blir dårlig/uvel eller lignende med du deltar på digital rehabilitering, må du ta kontakt med din fastlege, lokale legevakt eller ved alvorlige symptomer; 113.

Du har mulighet til å ta kontakt med Rehabilitering Vest for å konferere med oss.