Rehabilitering Vests team består av lege, sykepleiere, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom og klinisk ernæringsfysiolog, samt en del støttefunksjoner. Det er jobbet mye med å skape samhandling og få sykehusets etablerte miljø til å se at dette er et nytt fagmiljø som forsterker oss.
 
Blant annet har fagmiljøene invitert innledere og hatt faglige foredrag på tvers av selskapene for på den måten å bygge hverandre sterke.
 
- Dette er et veldig interessant punkt. Den nye lederen på sengeposten, Randi Sausjord og jeg har snakket om å ta dette videre, og blant annet etablere felles fagdager, sier dagens leder Tor Helge Grønflaten.
 

Koronatiden har åpnet dører

Han legger til at koronatiden ikke bare har digitalisert Norge utrolig raskt: - Rehabilitering Vest måtte stenge ned, og våre sykepleiere ble beordret til å ta vakter for å dekke opp behov ved HSRs sengepost i 3 etasje. Slik bygget vi forståelse på tvers og korona-tiden har bidratt til å åpne dører og bygge videre på en felles kultur.
 
- Det gleder meg å høre, sier tidligere leder Karin Lande, og utdyper: - Jeg kjenner at vi ikke kom i mål med å utnytte den synergieffekten vi kunne hatt mellom Rehabilitering Vest og HSR. I min tid kunne vi blitt bedre på å utnytte fagressurser og kapasitet. Håper det bygges videre på det for å løfte pasientene sammen.
 

Mye muskel og skjelett – og potensiale for flere diagnosegrupper

I dag jobber Rehabilitering Vest i all hovedsak med deltagere som har utfordringer med muskler og skjelett, revmatologiske sykdommer og amputasjoner/underekstremiteter. Det jobbes tett opp mot nasjonale fagmiljøer, og som følge av at flere medarbeidere har tatt etterutdanning har selskapet bidratt med faglige innledninger og foredrag i flere sammenhenger.
 
- Vi ser at de teamene vi har i dag holder en meget høy faglig standard. Det skal lite til for at de også skal kunne håndtere tilstøtende og nye pasientgrupper, sier Tor Helge Grønflaten.
 
Han mener Rehabilitering Vest har stort potensiale for videre vekst: - Så gode resultater som vi har, vil det være klokt å bygge videre på dette, og se hvilke nye grupper som kan biståes, mener han og legger til at han gjerne også samarbeider med kommuner eller andre institusjoner for å utvikle gode tilbud innen både rehabilitering og habilitering. 
 

Regionalt kompetansesenter?

2017 frem til våren 2020 forsøkte Rehabilitering Vest å etablere seg som kompetansesenter innen rehabilitering. Tanken var at selskapet både innenfor egne rekker og gjennom kontaktnettverk kunne tilby gode kompetansehevende kurs for kommunale helsearbeidere, privatpraktiserende leger, fysioterapeuter med mer i regionen. Slik kunne en få en rimeligere kompetansebygging lokalt enn ved å sende medarbeidere på kurs med overnatting i Bergen, Oslo eller Stavanger.
 
- Vi etablerte en referansegruppe i forkant, så på relevante tema og fikk på plass en serie gode og meritterende kursdager, minnes Karin Lande.
 
Erfaringene ble dessverre at responsen ikke var god nok til å fortsette.
 
- Kanskje litt resultat av Haugalandet der hver og en sitter litt for mye på egen tue, fremfor å fokusere på hvordan vi til sammen kan bake kaken større, kommenterer Karin lakonisk.
 
- Det er der vi er nå. Men vi har konseptene og vi har kontaktene. Dersom interessen øker, og vi får forespørsler kan vi raskt ta frem det gode arbeidet som er gjort, avrunder Tor Helge Grønflate