- Det var jo egentlig helt galematias: Vi startet en ny rehabiliteringsinstitusjon i et gammelt nedslitt bygg fra 1957, hvor vi måtte gjøre en rekke akutte tilpasninger, og så visste vi gikk at vi gikk inn i en byggefase på 5-6 år, begynner Dagfinn Dahle som ledet oppstarten i 2010.
 
Han forteller at da man skulle starte opp var det mye som måtte gjøres fysisk for å tilfredsstille Helse Vest sine krav. Enerom, vann- og avløp, elektroarbeider med mer ble satt raskt i gang, og kom på plass. Håndverkerne gikk ut i nord da de første deltagerne kom inn i sør.
 

Tålmodige deltagere – og medarbeidere

Karin Lande begynte som leder i 2012, da de mest omfattende revonerings- og nybyggingsarbeidene var på sitt høyeste nivå. Hele bygget skulle renoveres og nye fløyer bygges:
 
- En sak var at medarbeiderne var mer enn overbærende med både støy og støv, byggearbeid, flyttinger og omkalfatreringer. Deltagerne ble flyttet fra en fløy til midlertidig fløy så inn i endelig fløy, men måtte gjennom et område med renovering til treningsfasilitetene, forteller hun.
 
Treningsfasilitetene ble for øvrig også flyttet rundt fra 1. etasje til 6. og så noe videre til 7. En periode hadde vi Spinningsalen med byens beste utsikt.
 
- Periodevis var det ganske kaotisk. Men vi så etter hvert at bitene begynte å falle på plass og fasilitetene ble ferdige. Det var befriende!
 
De nye fasilitetene som stod ferdige i 2016 er veldig bra og funksjonelle. Rehabilitering Vest disponerer hele 4. etasje i Revmatismesykehuset. Her er det deltagerrom, kontorer og rom til individuelle oppfølgning og felles oppholdsrom. I 1. etasje og underetasjen er det treningsbasseng, trenings-sal og egne områder for styrke- og kondisjonstrening [her legger vi inn litt bilder].
 

Rom for mer aktivitet

 
Det er gjort noen tilpasninger etter hvert fordi deltagerne var mere hjelpetrengende enn først tenkt. Med det på plass fremstår Rehabilitering Vest som det nyeste og mest moderne rehabiliteringssenteret i Helse Vest. Det er også rom for å kunne tilby rehabilitering til flere grupper enn det som er dagens hovedmålgruppe, personer med utfordringer i muskel- og skjelett.
 
- Vi har allerede nå begynt å tenke på videre anbud og drift etter at inneværende anbudsperiode er over. Med de fasilitetene og mulighetene vi har i tillegg til våre dyktige team, mener jeg det er realistisk å legge inn anbud for flere målgrupper, og slik øke aktiviteten noe i fremtiden, avrunder enhetsleder Tor Helge Grønflaten.