Våre rehabiliteringsprogrammer baserer seg på at pasienten er motivert for rehabilitering og selv ønsker å gjøre en innsats for en bedre hverdag. Vi har fokus på mestring av livet med sykdom og plager som smerter og utmattelse, økt livskvalitet og deltagelse sosialt og i arbeid/skole gjennom å opprettholde og forbedre funksjonsnivå, øke bevisstgjøring og kunnskap om mestring av livssituasjonen.

Dagoppholdene foregår mandag til fredag fra kl 09:00 -15:00 i 2-4 uker, og er spesielt tilpasset personer som har gjennomgått kreftbehandling eller har sykdom/skade i muskel og skjelettsystem.

Tilbudet består av:

  • Tverrfaglig kartlegging og vurdering
  • Individuell behandlingsplan
  • Daglige treningsøkter i grupper med individuell tilpasning
  • Individuelt treningsprogram
  • Undervisning i relevante tema som f. eks kost og ernæring, søvn og smertemestring
  • Gruppetrening i varmtvannsbasseng
  • Turer i friluft

Vi har et tverrfaglig rehabiliteringsteam som består av leger, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, sosionom, ergoterapeuter og sykepleiere. I tillegg støttes teamet av helsesekretærer, hjelpepleiere/helsefagarbeidere og servicemedarbeider.

Pasientene får servert lunch i vår Restaurant Utsikten i 7 etasje. For å kunne nyttiggjøre deg av tilbudet må du bo i området og være selvhjulpen.
Om dette er aktuelt for deg, ta kontakt med fastlege som kan henvise.

Se mer informasjon henvisning til Rehabilitering Vest her