Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Pasient- og brukerombud

Pasient- og brukerombudet arbeider for å ivareta pasienters behov, interesser og rettssikkerhet. Ombudet jobber også for å bedre kvaliteten i helsetjenestene.

Alvorlige hendelser i helse- og omsorgstejenesten

Helse- og omsorgstjenesten i kommunen og på sykehus har plikt til å tilby deg som pasient, bruker eller pårørende et møte når det har skjedd svært alvorlige hendelser som har involvert pasienten eller brukeren.

Klage og erstatning

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Pårørende kan også ha klagerett.

Tilgang til egen journal

All pasientbehandling skal dokumenteres i en pasientjournal og du har rett til innsyn i egen journal.