Våre rehabiliteringsprogrammer baserer seg på at pasienten er motivert for rehabilitering og selv ønsker å gjøre en innsats for en bedre hverdag. Vi har fokus på mestring av livet med sykdom og plager som smerter og utmattelse, økt livskvalitet og deltagelse sosialt og i arbeid/skole gjennom å opprettholde og forbedre funksjonsnivå, øke bevisstgjøring og kunnskap om mestring av livssituasjonen.

Døgnoppholdene har en varighet på 2-4 uker, og er spesielt tilpasset personer som har gjennomgått krteftbehandling eller har sykdom/skade i muskel og skjelettsystem. Vi har i hht avtale med Helse Vest 16 døgnplasser. Deltagere ved Rehabilitering Vest må være selvhjulpne.

Tilbudet består av:

  • Tverrfaglig kartlegging og vurdering
  • Individuell behandlingsplan
  • Daglige treningsøkter i grupper med individuell tilpasning
  • Individuelt treningsprogram
  • Undervisning i relevante tema som f. eks kost og ernæring, søvn og smertemestring
  • Gruppetrening i varmtvannsbasseng på dagtid
  • Mulighet for egentrening i treningssal på ettermiddag/kveldstid og helg
  • Turer i friluft
  • Sosiale aktiviteter på ettermiddag og helg

 Vi har et tverrfaglig rehabiliteringsteam som består av leger, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, sosionom, ergoterapeuter og sykepleiere. I tillegg støttes teamet av helsesekretærer, hjelpepleiere/helsefagarbeidere og servicemedarbeider.