- Vi er glade for å kunne videreføre Rehabilitering Vest, selv om det skjer basert på nye rammer fra Helse Vest sin side, sier administrerende direktør Kari Nådland.
 
Rehabilitering Vest skal videreføre rehabilitering innen 
  • brudd, ortopedi og slitasjeskader i skjelett
  • Revmatologi
  • Kronisk muskel- og bløtdelssmerter
  • Kreftrehabilitering som er et nytt tilbud fra 1. mai 2024
Den nye avtalen har et mindre omfang enn dagens avtale. Dagrehabilitering videreføres omtrent på dagens nivå med 10 plasser, mens døgnrehabilitering reduseres fra 30 til 16 plasser.
 
- Vi er glade for å kunne videreføre et godt rehabiliteringstilbud til pasienter fra Helse Fonna-regionen, og ser frem til å kunne bygge videre på våre erfaringer, kompetanse og dyktige medarbeidere etter mer enn 13 år som rehabiliteringsinstitusjon, forteller Nådland.
 
Den nye avtalen gjelder fra 1. mai 2024. De nye betingelsene fra Helse Vest medfører at Rehabilitering Vest dessverre må redusere aktivitetene og dermed også nedbemanne noe.
 
- Vi har en god dialog med de tillitsvalgte og skal sikre en ryddig prosess som ivaretar hele det dyktige fagmiljøet i Rehabilitering Vest. Vi er glade for å kunne videreføre fagmiljøet, men vi skulle selvfølgelig ønsket å kunne fortsette med dagens pasientmengde og bemanning, forklarer Nådland og legger til at avtalen medfører en nedgang fra 22 til 14,5 årsverk.
 
Nådland sier det er urovekkende at behandlingstilbudet reduseres: - Rehabilitering Vest har i praksis hatt full avdeling og lange ventelister de seneste årene. Etter hvert for befolkningen eldes vil det være større, ikke mindre behov for spesialiserte rehabiliteringstjenester. Det blir et større press på kommunehelsetjenesten på sikt.
 
- Vi skal gjøre det vi kan for å videreføre et godt og stabilt rehabiliteringstilbud i regionen. Vi ser det er et stort behov, og vi vil bistå så mange vi kan innen Helse Vests nye rammer, avslutter Kari Nådland.
 
Den nye avtalen for Rehabilitering Vest trer i kraft fra 1. mai 2024.
 
Vedlagte bilde kan benyttes av media tilknyttet saken.