Jeg finner ikke adressen/nummeret til møterommet

  1. Gå til join.nhn.no
  2. skriv inn navnet og trykk 'OK'
  3. Velg videosymbolet
  4. Skriv inn 6-sifret konferansenummer oppgitt i skriv du fikk på slutten av det fysiske oppholdet
    adresse-nummer.jpg

Hvor finner jeg timeplanen?

Hvilket utstyr trenger jeg for å delta på digital rehabilitering?

Jeg kommer ikke inn

Join.nhn.no skal fungere på alle nettlesere og i alle apper på telefoner.

Vi har imidlertid registrert at iPhonebrukere som forsøker å logge på gjennom GoogleApp kan ha problemer.

Erfaringer så langt viser at join.nhn.no fungerer best med Chrome eller Edge nettlesere.

Trenger du teknisk bistand for å komme inn, få lyd eller lignende, send SMS til 940 03 372. Teknisk støttetelefon er aktiv cirka 1 time før digital aktivitet og frem til cirka 15 minutter etter oppstart.

Hvordan forbereder jeg meg til sluttevalueringen?

Du finner sluttevalueringsskjema her.

Sett deg ned i god til før sluttsamtalen og begynn å tenke gjennom og noter på hvert enkelt spørsmål.