Nøkkeltall for Rehabilitering Vest AS 2020:​

 • ​Til sammen 389 deltagere , hvorav
  • 314 på døgnopphold
  •   69 på dagopphold
 • 33 fast ansatte, hvorav
  • 31 kvinner
  • 2 mann
 • Gjennomsnittlig sykefravær 6,8 %
 • Omsetning NOK 26.279.922
  • Årsresultat NOK -2.840.066
  • Egenkapital NOK 5.1.99.369

Årsmeldinger siste 5 år:

Ønsker du eldre årsberetninger tilsendt, ta kontakt via post@hsr.as.